DỊCH VỤ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC

Cung cấp dịch vụ quản trị, bảo trì, đảm bảo vận hành một cách chuyên nghiệp, giúp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể vận hành hệ thống CNTT một cách hiệu quả, tiết kiệm:

  • Dịch vụ hỗ trợ quản trị hệ thống Công nghệ thông tin (support on-site hoặc từ xa)
  • Dịch vụ hỗ trợ đảm bảo vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

home-bg