DỊCH VỤ

home-bg

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, THI CÔNG

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, với phạm vi liên quan đến toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, từ hạ tầng truyền dẫn, hệ thống chuyển mạch, quản lý truy cập, phòng máy chủ (server room) đến hệ thống thiết bị đầu cuối phục vụ người dùng.
Đặc biệt, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều phương án thiết kế - thi công thích hợp với điều kiện cụ thể của chủ đầu tư như:

  • Đảm bảo ràng buộc ngân sách
  • Hướng ứng dụng (Application centric)
  • Hướng Dữ liệu (Data centric)
  • Hướng người dùng (user-centric)
  • Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture)