CÙNG VỚI CÁC ĐỐI TÁC VIETTEL, VNPT VÀ SCTV CUNG CẤP HẠ TẦNG MẠNG VIỄN THÔNG