XÂY DỰNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT AN NINH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG