CÔNG TY VINATECH LÀ TỔNG THẦU HẠNG MỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP ANGSANA DHAWA HỒ TRÀM